Terminsavslutning 11/12

Fackeltåg med start 18.30.
Information.