Ledarmöte 21/5

Kl 18.30.

Seglarskola

Spårare: 28/5, 29/5, 31/5, 1/6
Upptäckare: 28/5 - 1/6
Äventyrare: 4/6 - 8/6

Sommarläger på Kopparbo

Spårare: 4 - 7/8
Övriga: 4 - 11/8