Bävrarna

Avdelningsledare:   Lotta Lindberg
Ålder: Klass 0 - 1
Mötestid:
Kontakt: info@nbs-scout.se

Avdelningen har för närvarande ingen verksamhet.

Terminsstart Spårare 15/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.

Terminsstart Utmanare 15/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.

Terminsstart Upptäckare 16/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.

Terminsstart Äventyrare 16/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.