Kårordförande: Tomas Erlandsson
Vice kårordförande:   Ilse Borgström
Sekreterare: Owe Borgström
Kassör: Monica Erlandsson
Kårutbildare: David Lindberg

Terminsstart Spårare 15/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.

Terminsstart Utmanare 15/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.

Terminsstart Upptäckare 16/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.

Terminsstart Äventyrare 16/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.