Kårordförande: Tomas Erlandsson
Vice kårordförande:   Ilse Borgström
Sekreterare: Owe Borgström
Kassör: Monica Erlandsson
Kårutbildare: David Lindberg

Växtkraft 16-18/11

Kurshelg i Södertörns Scoutdisktrikt. Program.