Fiskarna

Avdelningsledare:  Ilse Borgström, Lotta Lindberg
Ålder: Klass 2 - 3
Mötestid: Tisdagar kl. 18.30 - 20.00.
Kontakt: info@nbs-scout.se

Terminsprogram
Utrustningslista

Avdelningen Fiskarna är en spåraravdelning och är uppdelad i tre patruller: Gäddan, Flygfisken och Abborren.

Terminsstart Spårare 15/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.

Terminsstart Utmanare 15/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.

Terminsstart Upptäckare 16/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.

Terminsstart Äventyrare 16/1

Kl 18.30 - 20.00 i Scoutstugan.