Fiskarna

Avdelningsledare:  Ilse Borgström, Lotta Lindberg
Ålder: Klass 2 - 3
Mötestid: Tisdagar kl. 18.30 - 20.00.
Kontakt: info@nbs-scout.se

Terminsprogram
Utrustningslista

Avdelningen Fiskarna är en spåraravdelning och är uppdelad i tre patruller: Gäddan, Flygfisken och Abborren.